Digital Management

 


การนำเสนอบทความหรือข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการของเราได้นั้นเอง และการที่เลือก
จัดข้อมูลหรือ Content นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ข้อมูลหรือสิ่งที่สามารถนำเสนอเพื่อประโยชน์แก่ผู้รับสื่อและกลุ่มลูกค้า
ของเรานั้น โดยสิ่งสำคัญคือการแสดงออกถึงภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าและบริการ รวมถึงภาพลักษณ์ด้านองค์กรได้ชัดเจน

Influencer / Blogger

Influencer คือ ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักในมุมกว้าง หรือเฉพาะกลุ่ม เช่น นักวิชาการเฉพาะทางซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ(Specialist) ในสาขาต่างๆ เป็นผู้ให้ข้อมูล ที่มีน้ำหนัก และทำให้ผู้อื่นให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด เพราะเชื่อมั่นในสาขาวิชาชีพหรือประสบการณ์ของนักวิชาการ เป็นต้นBlogger คือ คำว่า Blogger และ Influencer นั้นมักมาพร้อมๆ กันแต่Blogger คือนักเขียนที่เขียนเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจากประสบการณ์และความสนใจของตัวเองผ่าน Web Blog หลายคนเขียนจนเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจนเป็น Influencer (ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด) สร้างอิทธิพลกับผู้อ่านได้เป็นรู้จัก และยอมรับในวงกว้าง

Image is not available
Slider
Image is not available
บริการโฆษณาบน Google
(Google Ads. Service)

Google Adwords (SEM - Search Engine Marketing) คือ บริการโฆษณาติดหน้าแรกบน Google ซึ่งเป็น Search Engine อันดับหนึ่งของโลก ซึ่งให้บริการโฆษณาโดยคิดค่าบริการเป็นต่อคลิก (Click) ซึ่งจะคิดค่าบริการก็ต่อเมื่อมีคนคลิก (Click) ที่โฆษณา และเข้ามายังเว็บไซต์ของท่านแล้ว Google Display Network (GDN) คือ เครือข่ายเว็ปไซต์ต่างๆที่มีพื้นที่ โฆษณาบนเว็ปไซต์และได้มาร่วมเป็นพันธมิตรกับ Google โดยผู้ลโฆษณาจะมีโอกาสแสดงในรูปแบบ Banner ผ่านเว็ปไซต์ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีเว็ปไซต์หรือแอพพลิเคชั่นในไทยมากมายที่มาร่วมเป็นพันธมิตร(Partners) กับGoogle เช่น www.thairath.co.th , www.matichon.co.th , www.kapook.com เป็นต้น Remarketing , Retargeting คือ การทำโฆษณาเพื่อติดตามผู้ที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว แสดงโฆษณาให้กลุ่มคนเหล่านั้นเห็นอีก

Slider
บริการโฆษณารูปแบบวิดิโอบน Youtube

Youtube Video Ads (TrueView In-Stream) คือ การทำโฆษณาแบบนำวีดีโอ YouTube ของเราไปแสดงแทรกบน YouTube ตัวอื่นๆ โดยวีดีโอของคุณจะถูกแสดงขึ้นมาก่อนวีดีโอปกติ และเมื่อรันไปได้ 5 วินาที ก็จะมีปุ่มข้ามโฆษณา (Skip Ad) แสดงขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชมสามารถตัดสินใจที่จะกดข้าม(skip) โฆษณานั้นได้ โดยผู้ลงโฆษณาสามารถเลือกรูปแบบช่องรายการใน Youtube ที่ตนเองอยากให้ไปขึ้นโฆษณา VDO นั้นได้

Image is not available
Slider
Image is not available
บริการโฆษณา
Facebook / Instagram (IG)

Facebook Advertising คือ การทำการโฆษณาเผื่อไปขึ้นบนหน้าเฟสบุ๊ค สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการเพื่อให้โฆษณานั้นเข้าไปยังคนที่ตรง กับที่เรากำหนดค่าเอาไว้ ซึ่งค่าต่างๆ เช่น อายุ, เพศ, ประเทศ หรือรูปแบบการ แสดงโฆษณาบนอุปกรณ์ใดได้ Instagram Advertising คือ การทำการโฆษณาเผื่อไปขึ้นบนหน้าอินสตาแกรม (IG) สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการเพื่อให้โฆษณานั้นเข้าไปยังคนที่ตรงกับที่เรากำหนดค่าเอาไว้ซึ่งค่าต่างๆ เช่น อายุ, เพศ, ประเทศหรือรูปแบบการแสดงโฆษณาบนอุปกรณ์ใดได้

Slider

    

Monoqlo Co., Ltd.

5 Promsak Mansion, Room No. 304, 3rd Floor, Soi Promsak, Sukhumvit 39 Road, North Klongtan, Wattana, Bangkok 10110