About Us

ชื่อบริษัท

บริษัท โมโนคิวโละ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

Shingo Kayanuma

วันที่จัดตั้งบริษัท

พฤศจิกายน 2013

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0105556189993

ที่อยู่

5 Promsak Mansion, Room No. 304, 3rd Floor, Soi Promsak, Sukhumvit 39 Road, North Klongtan, Wattana, Bangkok 10110

เบอร์ติดต่อ

(+66) 2-714-3461

อีเมล์

info@monoqlo.co.th

เงินทุน

3 ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ

แผนกครีเอชั่น
・การสร้างเว็บไซต์
・การพัฒนาระบบเว็บ
・การออกแบบกราฟฟิก
・การถ่ายทำวิดีโอ
แผนกการวิจัยตลาด
・การสำรวจแบบลูกค้าปริศนา
・การสำรวจบุคคลทั่วไป
・การสัมภาษณ์โดยกำหนดสถานที่
・การสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม
・การวิจัยเชิงปริมาณ, การวิจัยเชิงคุณภา ๆลๆ
แผนกการทำตลาดออนไลน์
・การทำตลาดออนไลน์
・การจัดการระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค
・การทำการตลาดแบบ Influencer
・บริหารการจัดการสื่อ

การจัดหาเงินทุน

ธนาคารกรุงเทพ

Slider

    

Monoqlo Co., Ltd.

5 Promsak Mansion, Room No. 304, 3rd Floor, Soi Promsak, Sukhumvit 39 Road, North Klongtan, Wattana, Bangkok 10110