Website & Graphic Design

 


เว็บไซต์ถือเป็น“ภาพลักษณ์”ขององค์กรบริษัทของเราสามารถผลิตเว็บไซต์คุณภาพสูงด้วยการดำเนินงานอย่าง
เป็นระบบโดยวิเคราะห์ตลาดสร้างจุดแข็งเพื่อเพิ่มผลกำไร และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างมืออาชีพ

Image is not available
ออกแบบกราฟิก
Gragpic Design

สื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าด้านมัลติมีเดียเราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นประเภท โปสเตอร์, แผ่นพับ, โบว์ชัวร์, แคตตาล็อค, ป้ายประกาศ, นามบัตรบุคคล และ นามบัตรร้านค้าต่างๆ เป็นต้น ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ยังมีอีกหลากหลายที่เราจะตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการเนื่องจากเรามีความพร้อมทั้งทางด้านศักยภาพการผลิตและบุคคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบอย่างยาวนานจึงมั่นใจได้ว่า เลือกเราแล้วจะไม่ผิดหวัง

Slider
ออกแบบเว็บไซต์
Website Creation

เว็บไซต์เปรียบเสมอหน้าตา และความน่าเชื่อถือของเจ้าของเว็บ เพราะว่าผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านก็เปรียบเสมือนเข้ามาทำความรู้จักกับท่าน บริการของท่าน สินค้าของท่าน และข้อมูลอื่นๆ ของท่าน หากลูกค้าของท่าน เข้ามา แล้วไม่เกิดความประทับใจกับเว็บไซต์ของท่าน ก็ส่งผลให้ไม่สนใจสินค้า และ บริการของท่านไปโดยปริยายการออกแบบ วางแผนการแสดงผล และการ จัดวางข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ ให้เกิดความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการแสดงเนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆ แก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และเกิดความน่าสนใจเนื้อหาทั้งเว็บให้มากที่สุด

Image is not available
Slider
Image is not available
การพัฒนาระบบ
Web system Development

การพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามปกติแล้วจะประกอบไปด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 ส่วน หลักๆ ด้วยกัน คือ การวิเคราะห์ (Analysis), การออกแบบ (Design) และการนำไปใช้
(Implementation) ซึ่งกิจกรรมทั้งสามนี้สามารถใช้งานได้ดีกับ โครงการซอฟต์
แวร์ขนาดเล็ก ในขณะที่โครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มักจำ เป็นต้องใช้แบบ
แผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ SDLC จนครบทุกกิจกรรมขั้นตอนที่ใช้ในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ประกอบด้วยการทำ ความเข้าใจกับปัญหา

Slider
อัพเดตข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์
Web Management

โดยเราจะทำการวิเคราะห์เว็บไซต์ของท่าน โดยตรวจสอบความเคลื่อนไหว และ สถานการณ์ในปัจจุบันของหน้าเว็บไซต์ว่ามีสภาพการณ์เป็นอย่างไร และทำ การรายงานผลและประสานงานกับท่านเป็นระยะ ไปจนถึงการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ผ่านการวิเคราะห์ตลาด และสภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรม และเราจะ นำเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพ ในงบประมาณที่คุ้มค่ากว่าการตั้งแผนกไอทีในองค์กร ของท่านเอง

Image is not available
Slider

    

Monoqlo Co., Ltd.

23/82 (21th Fl.) Sorachai Building, Soi Sukhumvit 63,
Sukhumvit Road, North Khlongtan, Watthana, Bangkok 10110