การทักทาย

บริษัท โมโนคิวโละ จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(BOI) และก่อตั้งขึ้น ณ กรุงเทพฯ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ดำเนินธุรกิจวิจัยการตลาดประเภทต่างๆ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้แก่บริษัทจากประเทศญี่ปุ่นและบริษัทในประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาธุรกิจ และยังมีบริการสนับสนุนการขยายตัวขององค์กร ในด้านการสร้างเว็บไซต์ พัฒนาระบบ การวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด อย่างสูงสุด

Contact Monoqlo

What’s new!

 • 15 Aug 2016

  ได้วิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอาง และการรู้จักแบรนด์เครื่องสำอางจากญี่ปุ่น ของผู้หญิงจำนวน300คน บริเวณภายในเซ็นทรัลลาดพร้าว

 • 1 Aug. 2016

  ได้ทำการวิจัย Mystery Shopping เพื่อตรวจสอบพื้นที่ขาย, เครื่องมือส่งเสริมการขาย(POP) และจัดทำแผนผังร้านจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 150 สาขาทั่วประเทศไทย ให้กับบริษัทผู้ผลิตชั้นนำจากญี่ปุ่น

 • 13 Nov. 2015

  เราได้วิจัยความชอบของผู้ใช้ชาวไทยในอุตสาหกรรมการผลิต เกี่ยวกับการออกแบบแพ็คเกจผลิตภัณฑ์ ก่อนการวางจำหน่าย

 • 1 Nov. 2015

  เราได้ปรับปรุงดีไซน์ เว็บไชต์ใหม่แล้วค่ะ ต่อไปนี้จะปรับปรุงและอัพเดทเพื่อความสะดวกและสามารถทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

 • 16 Oct. 2015

  ได้ทำงานวิจัยประเภท Mystery shopping เพื่อประเมินคุณภาพพนักงานขายทั่วประเทศ ให้กับบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่น

 • 21-22 Mar. 2015

  ได้วิจัยความคิดเกี่ยวกับสินค้ากับคนที่ชิมและซื้อสินค้าของบูธที่ระบุ 300 คนในงานละครทีวีช่อง 3 "กลกิโมโน Japanese Experiences"

 • 19 Dec. 2014

  ได้วิจัยปริมาณเกี่ยวกับฟิตเนสกับผู้หญิงที่ทำงาน 154 คนที่พหลโยธิน เพลสและรอบอาคาร

 • 8 Dec. 2014

  ได้วิจัยปริมาณเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นที่อยู่เมืองไทย 100 คน

 • 19 Nov. 2014

  ครบรอบ 1 ปี บริษัทโมโนคิวโละ ขอบพระคุณทุกท่านที่คอยสนับสนุนบริษัทของเรานะครับ

 • 18 Sep. 2014

  ได้วิจัยคุณภาพ และปริมาณ เกี่ยวกับงานแต่งงานกับคนไทยที่แต่งงานแล้วจำนวน 350 คน

 • 14-30 Aug. 2014

  ได้วิจัยสินค้าใหม่ โดยผู้หญิงคนไทย 14 คนที่เป็นโสดและแต่งงานแล้ว

 • 3-4 May 2014

  ได้วิจัยปริมาณจำนวน 1000 คนในงาน "Music Anime Festival"

 • 1 May 2014

  บริษัทหยุดเนื่องจาก เป็นวันแรงงาน

 • 5 Mar. 2014

  ได้วิจัยปริมาณคนญี่ปุ่นและคนไทยรวมเป็นจำนวน 94 คนที่โรงแรม S31 (สุขุมวิท 31)

 • 11 Feb. 2014

  ได้วิจัยปริมาณเกี่ยวกับงานแต่งงานกับคนไทยที่ BTS อโศกและเอกมัยจำนวน 101 คน

 • 11 Jan. 2014

  ได้วิจัยความคิดเกี่ยวกับ Cosplay และเกมส์กับวัยรุ่นจำนวน 200 คนในงานเกมส์ "MOL Let's Play"

 • 19 Nov. 2014

  ครบรอบ 1 ปี บริษัทโมโนคิวโละ ขอบพระคุณทุกท่านที่คอยสนับสนุนบริษัทของเรานะครับ

 • 1 May 2014

  บริษัทหยุดเนื่องจาก เป็นวันแรงงาน

 • 1 Nov. 2015

  เราได้ปรับปรุงดีไซน์ เว็บไชต์ใหม่แล้วค่ะ ต่อไปนี้จะปรับปรุงและอัพเดทเพื่อความสะดวกและสามารถทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

 • 15 Aug 2016

  ได้วิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอาง และการรู้จักแบรนด์เครื่องสำอางจากญี่ปุ่น ของผู้หญิงจำนวน300คน บริเวณภายในเซ็นทรัลลาดพร้าว

 • 1 Aug. 2016

  ได้ทำการวิจัย Mystery Shopping เพื่อตรวจสอบพื้นที่ขาย, เครื่องมือส่งเสริมการขาย(POP) และจัดทำแผนผังร้านจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 150 สาขาทั่วประเทศไทย ให้กับบริษัทผู้ผลิตชั้นนำจากญี่ปุ่น

 • 13 Nov. 2015

  เราได้วิจัยความชอบของผู้ใช้ชาวไทยในอุตสาหกรรมการผลิต เกี่ยวกับการออกแบบแพ็คเกจผลิตภัณฑ์ ก่อนการวางจำหน่าย

 • 16 Oct. 2015

  ได้ทำงานวิจัยประเภท Mystery shopping เพื่อประเมินคุณภาพพนักงานขายทั่วประเทศ ให้กับบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่น

 • 21-22 Mar. 2015

  ได้วิจัยความคิดเกี่ยวกับสินค้ากับคนที่ชิมและซื้อสินค้าของบูธที่ระบุ 300 คนในงานละครทีวีช่อง 3 "กลกิโมโน Japanese Experiences"

 • 19 Dec. 2014

  ได้วิจัยปริมาณเกี่ยวกับฟิตเนสกับผู้หญิงที่ทำงาน 154 คนที่พหลโยธิน เพลสและรอบอาคาร

 • 8 Dec. 2014

  ได้วิจัยปริมาณเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นที่อยู่เมืองไทย 100 คน

 • 18 Sep. 2014

  ได้วิจัยคุณภาพ และปริมาณ เกี่ยวกับงานแต่งงานกับคนไทยที่แต่งงานแล้วจำนวน 350 คน

 • 14-30 Aug. 2014

  ได้วิจัยสินค้าใหม่ โดยผู้หญิงคนไทย 14 คนที่เป็นโสดและแต่งงานแล้ว

 • 3-4 May 2014

  ได้วิจัยปริมาณจำนวน 1000 คนในงาน "Music Anime Festival"

 • 5 Mar. 2014

  ได้วิจัยปริมาณคนญี่ปุ่นและคนไทยรวมเป็นจำนวน 94 คนที่โรงแรม S31 (สุขุมวิท 31)

 • 11 Feb. 2014

  ได้วิจัยปริมาณเกี่ยวกับงานแต่งงานกับคนไทยที่ BTS อโศกและเอกมัยจำนวน 101 คน

 • 11 Jan. 2014

  ได้วิจัยความคิดเกี่ยวกับ Cosplay และเกมส์กับวัยรุ่นจำนวน 200 คนในงานเกมส์ "MOL Let's Play"

GO TOP PAGE